UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN

Praktiskt material

loading...

Ramlösa Montessori bedriver pedagogisk omsorg enligt Montessorimetoden och uppfyller alla krav enligt gällande läroplan.

För ytterligare information om Montessori som metod, besök Montessoriförbundets hemsida:
www.montessoriforbundet.se