UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN

Praktiskt material

IMG_1059 IMG_1060 IMG_1061 IMG_1062 IMG_1063 IMG_1064 IMG_1066 IMG_1067 IMG_1068 IMG_1069 IMG_1070 IMG_1071 IMG_1072 IMG_1073 IMG_1074 IMG_1075 IMG_1076 IMG_1077 IMG_1078 IMG_1079 IMG_1080 IMG_1082 IMG_1083 IMG_1084 IMG_1085 IMG_1086 IMG_1087 IMG_1088 IMG_1089 IMG_1090 IMG_1091 IMG_1092 IMG_1093 IMG_1094 IMG_1095 IMG_1096 IMG_1097 IMG_1098 IMG_1099 IMG_1100 IMG_1101 IMG_1104 IMG_1105 IMG_1106 IMG_1107 IMG_1108 IMG_1081 IMG_1102 IMG_1103

Ramlösa Montessori bedriver pedagogisk omsorg enligt Montessorimetoden och uppfyller alla krav enligt gällande läroplan.

För ytterligare information om Montessori som metod, besök Montessoriförbundets hemsida:
www.montessoriforbundet.se